TECHNISCH ONDERZOEK VAN EEN HOUTEN DRAGER

 

Alvorens een houten drager te restaureren is het herkennen van de schade en vooral ook de oorzaak hiervan van groot belang.
Schade kan ontstaan door o.a. verwaarlozing, onkundige behandeling, verkeerde restauratie-ingrepen uit het verleden maar ook door aantasting van insecten, denk daarbij aan houtworm, boctor, schimmels en bacteriën. Een ander veel voorkomend probleem bij hout is de luchtvochtigheid, een paneel bijvoorbeeld kan krimpen of bol gaan staan. Bij beelden ontbreken er vaak belangrijke delen.

 

Bij het conserveren en restaureren van een houten drager is de constructie van de drager het belangrijkste. Heel vaak zal het hout preventief behandeld moeten worden en bij gepolychromeerde beelden is er vaak schade aan de picturale laag.

 

Bij het technisch onderzoek wordt er gebruik gemaakt van verschillende lichtbronnen zoals daglicht, ultraviolet licht en strijklicht. Er wordt gekeken met het blote oog, een loep en een microscoop. Op deze manier kunnen schade aan de drager en de picturale laag en eventuele eerdere restauraties in kaart worden gebracht.

Vervolgens worden er enkele test uitgevoerd om te kijken welke solventen het beste resultaat geven en kan, nu er voldoende informatie verzameld is, een behandelplan opgesteld worden.

Atelier Cachou | Dukatenlaan 15 | 6075 GX Herkenbosch | T. 0611 12 26 44 | E. info@restauratieateliercachou.nl