Elk kunstwerk veroudert door de jaren en verandert daardoor van uiterlijk. Het belangrijkste doel is het behouden van het kunstwerk voor de toekomst en het zijn oorspronkelijke staat zo goed mogelijk terug geven.

 

We maken onderscheid tussen conserveren en restaureren
Het doel van conservering is het verder tegengaan van verval en betekent dat het voorwerp behandeld wordt om zoveel mogelijk de bestaande toestand te handhaven, bijvoorbeeld door het verwijderen van vuil, het bestrijden van insectenvraat, het stabiliseren van de drager en vastzetten van losse delen en opstaande verf.

 

Restaureren betekent dat er wordt teruggegrepen op een eerdere toestand, zoals de kunstenaar het bedoeld heeft en is mede gericht op uiterlijk.
Restauraties moeten in het belang van het kunstwerk zijn en de leesbaarheid bevorderen en hier geldt ‘Less is more” zeker ook wat betreft het retoucheren. Men mag niet zomaar iets bijmaken op basis van aanname. Het kunstwerk mag in geen geval zijn oorspronkelijke authenticiteit verliezen en de restauratie moet reversibel zijn.

Atelier Cachou | Dukatenlaan 15 | 6075 GX Herkenbosch | T. 0611 12 26 44 | E. info@restauratieateliercachou.nl